آزمون تحلیلی تشریحی، آزمون مرحله 2، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری

اسفند ۳, ۱۳۹۷

مجموعه برنامه ریزی

آزمون تحلیلی تشریحی آزمون مرحله ۲ مجموعه‌ی برنامه ریزی یکی از مهم ترین و اثر بخش ترین بخش آزمون محسوب می شود، بطوریکه سابقه نشان داده […]