افزونه local time clock

معرفی آکادمی مجازی فراشهر
اسفند ۸, ۱۳۹۷

افزونه local time clock

<div style=”margin: 15px 0px 0px; display: inline-block; text-align: center; width: 200px;”><div style=”display: inline-block; padding: 2px 4px; margin: 0px 0px 5px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);”><a href=”http://localtimes.info/Asia/Iran/Tehran/” style=”text-decoration: none; font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 0);”><img src=”http://localtimes.info/images/countries/ir.png”=”” border=0=”” style=”border:0;margin:0;padding:0″=””> Tehran</a></div><script type=”text/javascript” src=”http://localtimes.info/clock.php?continent=Asia&country=Iran&city=Tehran&cp1_Hex=000000&cp2_Hex=FFFFFF&cp3_Hex=000000&fwdt=200&ham=0&hbg=0&hfg=0&sid=0&mon=0&wek=0&wkf=0&sep=0&widget_number=100″></script></div>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *