درس ها و ضرایب آن ها و معرفی منابع اصلی

آزمون مرحله دوم در گرایش طراحی شهری که موسوم به اسکیس طراحی شهری می باشد، همانند مرحله دوم گرایش برنامه ریزی دارای ضریب ۴ بوده و بدین ترتیب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. زمان برگزاری آزمون مرحله دوم طراحی ، معمولا با فاصله دو تا سه ماهه نسبت به آزمون مرحله اول بوده و مطابق با شرایط اعلام شده از سوی سازمان سنجش برگزار می گردد.

با اینکه تاکید اصلی این مرحله بر اسکیس طراحی شهری می باشد، اما با این حال در سال های اخیر، داوطلبان این آزمون با چالش های دیگری علاوه بر اسکیس مواجه شده اند. از جمله ویژگی های این آزمون شامل تاکید بر اسکیس و بیان تصویری و گرافیکی، تحلیل و هدفگذاری و ایده پردازی، تاکید بر رویکردها و رهیافت های نوین در شهرسازی، و نیز توانایی حل مسائل متفاوت اغلب در مقیاس شهری و محلی می باشد.