درس ها و ضرایب آن ها و معرفی منابع اصلی

مهمترین تحول در ساختار آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری را می توان اضافه شدن آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری به آزمون تستی دانست که در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد. در این تغییر، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری می بایست علاوه بر آزمون تستی همانند داوطلبان سایر رشته ها، در یک مرحله آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی با ضوابط خاصی نیز شرکت نمایند. ضریب آزمون تحلیلی تشریحی در مجموع ۴ بوده و دارای اهمیت بسیاری در نتیجه نهایی آزمون داوطلبان محترم می باشد.

زمان برگزاری آزمون مرحله دوم برنامه ریزی، معمولا با فاصله دو تا سه ماهه نسبت به آزمون مرحله اول بوده و مطابق با شرایط اعلام شده از سوی سازمان سنجش برگزار می گردد. از جمله ویژگی های این آزمون شامل تاکید بر مهارت های تحلیلی و نوشتاری، بیان و ارائه راهکار جهت حل معضلات توسعه شهری و منطقه ای، تاکید بر رویکردها و رهیافت های نوین در شهرسازی، ارائه شماتیک و نقشه های دو بعدی و نیز تاکید بر مساله گشایی و راه حل های منطق گرا می باشد.