درس ها و ضرایب آن ها و معرفی منابع اصلی

آزمون دکتری شهرسازی مشابه آزمون کارشناسی ارشد این رشته دارای دو مرحله کلی می باشد. به طور کلی، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های مجموعه برنامه ‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری (تمامی گرایش‌ها)، شهرسازی، مدیریت امور شهری، طراحی شهری، معماری (تمامی رشته و گرایش ها)، برنامه‌ریزی و طراحی محیط، مدیریت محیط زیست، گرایش‌های جغرافیا، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته شهرسازی هستند. سرفصل های این آزمون شامل زبان عمومی و استعداد تحصیلی به عنوان دروس عمومی، و نظریه ها و اندیشه های مطرح در برنامه ریزی و طراحی شهری، روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری، و نیز مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری به عنوان دروس تخصصی می باشند. در جدول ذیل، درس ها و ضرایب هریک در آزمون تئوری بررسی شده است.

دکتری شهرسازی

سرفصل ها تعداد سوالات ضرایب دروس

زبان عمومی دکتری

30

1

استعداد تحصیلی

30

1

مجموعه دروس تخصصی 90

4