درباره ما

معرفی آکادمی شهرسازی فراشهر


آکادمی مجازی فراشهر در سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را با هدف ارتقای سطح دانش داوطلبین کنکور مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه‌ایی، طراحی شهری و دکتری شهرسازی آغاز نمود، اعضای فراشهر تمامی رتبه‌های برتر کنکورهای ادوار گذشته بوده و در این راستا تجارب بسیاری در زمینه تدریس داشته اند.

 

 

 

 

 

معرفی اعضای فراشهر


فاطمه قادری

.

رتبه بیست و دو کنکور ارشد

فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت مدرس و خاوران
مشاور مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری و روانشناس تحصیلی
مدرس دروس مبانی نظری مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری و زبان

محمدرضا عسگری

رتبه بیست و سه کنکور ارشد

فارغ التحصیل از دانشگاه بجنورد و تربیت مدرس تهران
مشاور مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
مدرس دروس تاریخ، آمار، فنون و روش های برنامه ریزی

محمد تقوی زواره

رتبه بیست و یک کنکور ارشد

فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت مدرس و هنر تهران
مشاور مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
مدرس دروس مباحث عمومی شهرسازی، آمار، فنون و روش های برنامه ریزی

جواد مهدیان پور

رتبه شش کنکور ارشد

فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت مدرس و هنر تهران
مشاور طراحی شهری و مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
مدرس دروس مبانی نظری و تحلیل طراحی شهری، سیر اندیشه شهرسازی و زبان